• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025
Số/Ký hiệu: 453/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 09/02/2022
Ngày ban ký: 09/02/2022
Loại văn bản: Nghị định
Trích yếu: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-453-2022.pdfVăn bản khác