• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị
Số/Ký hiệu: 110/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 08/01/2020
Ngày ban ký: 08/01/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2-2020-cv-68.pdfTệp đính kèm: cv-110-2020-1.pdfVăn bản khác