• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Triển khai thực hiện nội dung kết luận chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Triển khai thực hiện nội dung kết luận chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 671/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 13/03/2019
Ngày ban ký: 13/03/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thực hiện nội dung kết luận chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai
File đính kèm: Tệp đính kèm: 671_trienkhaiketluan.pdfVăn bản khác