• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai thực hiện Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 và Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 và Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 1532/SGDĐT-TTR
Ngày ban hành: 14/04/2021
Ngày ban ký: 14/04/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 và Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2-2021-qd-1086.signed.pdfTệp đính kèm: cv-1532-2021-1.pdf