• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai thực hiện Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 1126/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 17/04/2020
Ngày ban ký: 17/04/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thực hiện Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1126-2020-1.pdfTệp đính kèm: z2-2020-qdqppl-12.pdfVăn bản khác