• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai thực hiện Quyết định số 1290/QĐ-BKHĐT ngày 12/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Quyết định số 1290/QĐ-BKHĐT ngày 12/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số/Ký hiệu: 2878/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 28/07/2022
Ngày ban ký: 28/07/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thực hiện Quyết định số 1290/QĐ-BKHĐT ngày 12/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
File đính kèm: Tệp đính kèm: trien_khai22_quyet_dinh_1290_bokhdt.pdfTệp đính kèm: cv-2878-2022.pdf