• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Triển khai thực hiện Quyết định số 2558/QĐ-BGDĐT ngày 28/8/2019 của Bộ GDĐT

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Quyết định số 2558/QĐ-BGDĐT ngày 28/8/2019 của Bộ GDĐT
Số/Ký hiệu: 2741/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 30/08/2019
Ngày ban ký: 30/08/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thực hiện Quyết định số 2558/QĐ-BGDĐT ngày 28/8/2019 của Bộ GDĐT
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2558_qd_bgddt.signed.pdfTệp đính kèm: cv-2741-2019.signed.pdfVăn bản khác