• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai thực hiện Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng
Số/Ký hiệu: 2431/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 20/06/2023
Ngày ban ký: 20/06/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thực hiện Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-ubt-5446-trien-khai-qd-258.pdfTệp đính kèm: cv-2431.pdf