• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai thực hiện Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 2601/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 11/07/2022
Ngày ban ký: 11/07/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thực hiện Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2601-2022.pdfTệp đính kèm: 2-2022-qdqppl-28_khau_hao_tai_san_co_dinh_vo_hinh.pdfVăn bản khác