• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai thực hiện Quyết định số 4367/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Quyết định số 4367/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 111/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 08/01/2020
Ngày ban ký: 08/01/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thực hiện Quyết định số 4367/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-111-2020-1.pdfVăn bản khác