• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai thực hiện Quyết định số 519/QĐ-BGDĐT ngày 24/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Quyết định số 519/QĐ-BGDĐT ngày 24/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 722/SGDĐT-TTR
Ngày ban hành: 10/03/2020
Ngày ban ký: 10/03/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thực hiện Quyết định số 519/QĐ-BGDĐT ngày 24/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
File đính kèm: Tệp đính kèm: 519_qd_bgddt.signed.pdfTệp đính kèm: cv-722-2020-1.pdfVăn bản khác