• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai thực hiện Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 19/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 19/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 2247/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 07/06/2023
Ngày ban ký: 07/06/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thực hiện Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 19/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ
File đính kèm: Tệp đính kèm: 531_qd-ttg_19052023_1-signed-1-1.pdfTệp đính kèm: cv-2247.pdf