• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai thực hiện Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 743/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 12/12/2020
Ngày ban ký: 12/12/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thực hiện Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-743-2020-1.pdfVăn bản khác