• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai thực hiện Quyết định số 84/QĐ-BTC ngày 26/01/2022 của Bộ Tài chính

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Quyết định số 84/QĐ-BTC ngày 26/01/2022 của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 1318/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 13/04/2022
Ngày ban ký: 13/04/2022
Loại văn bản: Chỉ đạo, điều hành
Trích yếu: Triển khai thực hiện Quyết định số 84/QĐ-BTC ngày 26/01/2022 của Bộ Tài chính
File đính kèm: Tệp đính kèm: 84_27012022_173856.pdfTệp đính kèm: cv-1318-2022.pdf