• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai thực hiện Thông tư số 08/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/8/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Thông tư số 08/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/8/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 3953/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 01/10/2021
Ngày ban ký: 01/10/2021
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai thực hiện Thông tư số 08/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/8/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3953-2021.pdf