• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai thực hiện Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 1751/SGDĐT-TTR
Ngày ban hành: 29/04/2021
Ngày ban ký: 29/04/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
File đính kèm: Tệp đính kèm: 13_2021_tt_bgddt.pdf.pdfTệp đính kèm: cv-1751-2021-1.pdf