• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai thực hiện Thông tư số 13/2022/TT-BTC ngày 28/02/2022 của Bộ Tài chính

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Thông tư số 13/2022/TT-BTC ngày 28/02/2022 của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 963/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 18/03/2022
Ngày ban ký: 18/03/2022
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai thực hiện Thông tư số 13/2022/TT-BTC ngày 28/02/2022 của Bộ Tài chính
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-963-2022.pdfTệp đính kèm: 13-tt-btc.signed.pdfVăn bản khác