• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Triển khai, thực hiện Thông tư số 15/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 của Bộ GDĐT về ban hành Quy định chuẩn quốc gia về chữ nổi Braille cho người khuyết tật

Tiêu đề: Triển khai, thực hiện Thông tư số 15/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 của Bộ GDĐT về ban hành Quy định chuẩn quốc gia về chữ nổi Braille cho người khuyết tật
Số/Ký hiệu: 3058/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 30/09/2019
Ngày ban ký: 30/09/2019
Loại văn bản: Thông tư của Bộ GD&ĐT
Trích yếu: Triển khai, thực hiện Thông tư số 15/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 của Bộ GDĐT về ban hành Quy định chuẩn quốc gia về chữ nổi Braille cho người khuyết tật
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3058-2019.signed.pdfTệp đính kèm: tt_so_15_2019.pdf