• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai thực hiện Thông tư số 15/2021/TT-BGTVT ngày 30/7/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Thông tư số 15/2021/TT-BGTVT ngày 30/7/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT
Số/Ký hiệu: 3294/SGDDT-TTR
Ngày ban hành: 11/08/2021
Ngày ban ký: 11/08/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thực hiện Thông tư số 15/2021/TT-BGTVT ngày 30/7/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT
File đính kèm: Tệp đính kèm: 15-2021-tt-bgtvt.pdfTệp đính kèm: cv-3294-2021-1.pdf