• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BTC ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BTC ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 2622/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 27/09/2018
Ngày ban ký: 27/09/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BTC ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
File đính kèm: Tệp đính kèm: 16_tt_2018_quydinhtaitro_bgddt.pdfTệp đính kèm: 2622_quydinhtaitro_vp.pdfVăn bản khác