• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai thực hiện Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số/Ký hiệu: 4702/SGDĐT-TTR
Ngày ban hành: 19/11/2021
Ngày ban ký: 19/11/2021
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai thực hiện Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
File đính kèm: Tệp đính kèm: 17-2021-tt-btnmt_signed.pdfTệp đính kèm: cv-4702-2021.pdf