• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai thực hiện Thông tư số 21/2021/TT-BYT quy định vệ sinh trong mai táng, hỏa táng

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Thông tư số 21/2021/TT-BYT quy định vệ sinh trong mai táng, hỏa táng
Số/Ký hiệu: 1492/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 19/04/2022
Ngày ban ký: 19/04/2022
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai thực hiện Thông tư số 21/2021/TT-BYT quy định vệ sinh trong mai táng, hỏa táng
File đính kèm: Tệp đính kèm: thong-tu-so-21-2021-tt-byt.pdfTệp đính kèm: 2710-2022-cv-syt.pdfTệp đính kèm: cv-1429-2022.pdf