• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Triển khai thực hiện Thông tư số 23/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Thông tư số 23/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 2937/SGDĐT-GDTrH&GDTX
Ngày ban hành: 31/10/2018
Ngày ban ký: 31/10/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thực hiện Thông tư số 23/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2937_hoithaoquocphong.pdfTệp đính kèm: cv11445.pdf