• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Triển khai thực hiện Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số/Ký hiệu: 458/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 18/02/2020
Ngày ban ký: 18/02/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thực hiện Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
File đính kèm: Tệp đính kèm: 24-2019-tt-btnmt_signed.pdfTệp đính kèm: cv-458-2020-1.pdfVăn bản khác