• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai thực hiện Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ Tài chính

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 2218/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 12/07/2019
Ngày ban ký: 12/07/2019
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai thực hiện Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ Tài chính
File đính kèm: Tệp đính kèm: 26-btc.signed.pdfTệp đính kèm: cv-2218-2019.signed.pdfVăn bản khác