• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai thực hiện Thông tư số 30/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Thông tư số 30/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 2890/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 28/07/2022
Ngày ban ký: 28/07/2022
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai thực hiện Thông tư số 30/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2890-2022.pdf