• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai thực hiện Thông tư số 41/2019/TT-BTC ngày 11/7/2019 của Bộ Tài chính

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Thông tư số 41/2019/TT-BTC ngày 11/7/2019 của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 2415/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 31/07/2019
Ngày ban ký: 31/07/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thực hiện Thông tư số 41/2019/TT-BTC ngày 11/7/2019 của Bộ Tài chính
File đính kèm: Tệp đính kèm: 41_btc.signed.pdfTệp đính kèm: cv_2415_2019.signed.pdfVăn bản khác