• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai thực hiện Thông tư số 42/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Thông tư số 42/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 3835/SGDĐT-TTR
Ngày ban hành: 16/11/2020
Ngày ban ký: 16/11/2020
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai thực hiện Thông tư số 42/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
File đính kèm: Tệp đính kèm: 42_2020_tt_bgddt.pdf.pdfTệp đính kèm: cv-3835-2020-1.pdfVăn bản khác