• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

triển khai thực hiện văn bản số 12793/UBND-KTNS ngày 06/11/2019 về việc đẩy mạnh thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước

Tiêu đề: triển khai thực hiện văn bản số 12793/UBND-KTNS ngày 06/11/2019 về việc đẩy mạnh thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước
Số/Ký hiệu: 3474/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 08/11/2019
Ngày ban ký: 08/11/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: triển khai thực hiện văn bản số 12793/UBND-KTNS ngày 06/11/2019 về việc đẩy mạnh thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2-2019-cv-12793.pdfTệp đính kèm: cv-3474-2019-1.pdf