• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai thực hiện văn bản số 2676/UBND-KGVX ngày 17/3/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc bãi bỏ Chỉ thị số 46/CT.UBT ngày 01/9/1993 của UBND tỉnh

Tiêu đề: Triển khai thực hiện văn bản số 2676/UBND-KGVX ngày 17/3/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc bãi bỏ Chỉ thị số 46/CT.UBT ngày 01/9/1993 của UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 1169/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 25/03/2021
Ngày ban ký: 25/03/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện văn bản số 2676/UBND-KGVX ngày 17/3/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc bãi bỏ Chỉ thị số 46/CT.UBT ngày 01/9/1993 của UBND tỉnh
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1169-2021-1.pdfgiá cà phê hôm nay giá heo hơi hôm nay giá vàng hôm nay giá xăng dầu hôm nay giá tiêu hôm nay Tỷ giá ngoại tệ hôm nay giá gas giá cao su thương trường 24h