• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Triển khai thực hiện văn bản số 2698/KBĐN-KTNN ngày 05/11/2019 của Kho bạc Nhà nước Đồng Nai về việc phối hợp chi bằng tiền mặt qua hệ thống Vietinbank

Tiêu đề: Triển khai thực hiện văn bản số 2698/KBĐN-KTNN ngày 05/11/2019 của Kho bạc Nhà nước Đồng Nai về việc phối hợp chi bằng tiền mặt qua hệ thống Vietinbank
Số/Ký hiệu: 3589/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 20/11/2019
Ngày ban ký: 20/11/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thực hiện văn bản số 2698/KBĐN-KTNN ngày 05/11/2019 của Kho bạc Nhà nước Đồng Nai về việc phối hợp chi bằng tiền mặt qua hệ thống Vietinbank
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3589-2019-1.pdf