• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Triển khai thực hiện văn bản số 2928/KBĐN-KSC ngày 11/11/2019 của Kho bạc Nhà nước Đồng Nai về việc thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước

Tiêu đề: Triển khai thực hiện văn bản số 2928/KBĐN-KSC ngày 11/11/2019 của Kho bạc Nhà nước Đồng Nai về việc thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước
Số/Ký hiệu: 3588/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 20/11/2019
Ngày ban ký: 20/11/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thực hiện văn bản số 2928/KBĐN-KSC ngày 11/11/2019 của Kho bạc Nhà nước Đồng Nai về việc thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3588-2019-1.pdf