• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai thực hiện văn bản số 4550/UBND-KTNS ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh

Tiêu đề: Triển khai thực hiện văn bản số 4550/UBND-KTNS ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 2040/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 03/06/2022
Ngày ban ký: 03/06/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thực hiện văn bản số 4550/UBND-KTNS ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh
File đính kèm: Tệp đính kèm: trien_khai22_tieu_chuan_pl2.pdfTệp đính kèm: trien_khai22_tieu_chuan_pl1.pdfTệp đính kèm: trien_khai22_tieu_chuan_pl0.pdfTệp đính kèm: cv-2040-2022.pdf