• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai thực hiện văn bản số 462/BTC-QLG ngày 12/01/2022 của Bộ Tài chính về việc tăng cường hoạt động thẩm định giá của nhà nước

Tiêu đề: Triển khai thực hiện văn bản số 462/BTC-QLG ngày 12/01/2022 của Bộ Tài chính về việc tăng cường hoạt động thẩm định giá của nhà nước
Số/Ký hiệu: 1317/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 13/04/2022
Ngày ban ký: 13/04/2022
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai thực hiện văn bản số 462/BTC-QLG ngày 12/01/2022 của Bộ Tài chính về việc tăng cường hoạt động thẩm định giá của nhà nước
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1317-2022.pdf