• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai thực hiện văn bản số 6778/UBND-THNC ngày 06/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Đề án 06

Tiêu đề: Triển khai thực hiện văn bản số 6778/UBND-THNC ngày 06/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Đề án 06
Số/Ký hiệu: 2744/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 12/07/2023
Ngày ban ký: 12/07/2023
Loại văn bản: Văn bản của UBND
Trích yếu: Triển khai thực hiện văn bản số 6778/UBND-THNC ngày 06/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Đề án 06
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2023_33_1_6778_khokhanvuongmac_ubnd.pdfTệp đính kèm: 2023_33_2_trienkhaikkvm_sgddt.pdfVăn bản khác