• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai và thực hiện theo Quyết định số 1857/QD0-UBND ngày 14/6/2019

Tiêu đề: Triển khai và thực hiện theo Quyết định số 1857/QD0-UBND ngày 14/6/2019
Số/Ký hiệu: 2380/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 30/07/2019
Ngày ban ký: 30/07/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai và thực hiện theo Quyết định số 1857/QD0-UBND ngày 14/6/2019
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv_2380_2019.signed.pdfTệp đính kèm: qd_1857_2019_1_signed.pdfVăn bản khác