• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Triển khai văn bản hướng dẫn quy trình thực hiện bán hoặc thanh lý tài sản công tác các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Tiêu đề: Triển khai văn bản hướng dẫn quy trình thực hiện bán hoặc thanh lý tài sản công tác các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Số/Ký hiệu: 2873/SDDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 23/10/2018
Ngày ban ký: 23/10/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai văn bản hướng dẫn quy trình thực hiện bán hoặc thanh lý tài sản công tác các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2873_thanhlytaisan_khtc.pdfTệp đính kèm: 5297gcs.signed.pdf