• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Triển khai văn bản hướng dẫn thành lập Hội đồng xác định giá trị tài sản công theo quy trình thủ tục bán hoặc thanh lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị

Tiêu đề: Triển khai văn bản hướng dẫn thành lập Hội đồng xác định giá trị tài sản công theo quy trình thủ tục bán hoặc thanh lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị
Số/Ký hiệu: 24/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 04/01/2019
Ngày ban ký: 04/01/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai văn bản hướng dẫn thành lập Hội đồng xác định giá trị tài sản công theo quy trình thủ tục bán hoặc thanh lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị
File đính kèm: Tệp đính kèm: 24_thietlapgtts.pdf