• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Triển khai văn bản hướng dẫn thực hiện việc tiếp nhận các khoản viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Triển khai văn bản hướng dẫn thực hiện việc tiếp nhận các khoản viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 2986/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 05/11/2018
Ngày ban ký: 05/11/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai văn bản hướng dẫn thực hiện việc tiếp nhận các khoản viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
File đính kèm: Tệp đính kèm: 4134_vientro_skhdt.pdfTệp đính kèm: 2986_vientro_khtc.pdf