• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai văn bản số 163/STC-QLNS ngày 12/01/2023 của Sở Tài chính

Tiêu đề: Triển khai văn bản số 163/STC-QLNS ngày 12/01/2023 của Sở Tài chính
Số/Ký hiệu: 211/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 18/01/2023
Ngày ban ký: 18/01/2023
Loại văn bản: Chỉ đạo, điều hành
Trích yếu: Triển khai văn bản số 163/STC-QLNS ngày 12/01/2023 của Sở Tài chính
File đính kèm: Tệp đính kèm: vb-cua-stc-kem-theo.pdfTệp đính kèm: cv-211-2023_0001.pdf