• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai văn bản số 2716/SXD-QLXD ngày 26/7/2023 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Công điện số 607/CĐ-TTg ngày 01/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động phòng, chống sạt lỡ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trước và trong mùa mưa lũ

Tiêu đề: Triển khai văn bản số 2716/SXD-QLXD ngày 26/7/2023 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Công điện số 607/CĐ-TTg ngày 01/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động phòng, chống sạt lỡ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trước và trong mùa mưa lũ
Số/Ký hiệu: 3013/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 27/07/2023
Ngày ban ký: 27/07/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai văn bản số 2716/SXD-QLXD ngày 26/7/2023 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Công điện số 607/CĐ-TTg ngày 01/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động phòng, chống sạt lỡ, đảm bảo
File đính kèm: Tệp đính kèm: vb-2716-cua-sxd.pdfTệp đính kèm: cong-dien.pdfTệp đính kèm: cv-3013.pdf