• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

triển khai văn bản số 2819/SXD-QLCLXD ngày 04/8/2023 của Sở Xây dựng

Tiêu đề: triển khai văn bản số 2819/SXD-QLCLXD ngày 04/8/2023 của Sở Xây dựng
Số/Ký hiệu: 3392/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 22/08/2023
Ngày ban ký: 22/08/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: triển khai văn bản số 2819/SXD-QLCLXD ngày 04/8/2023 của Sở Xây dựng
File đính kèm: Tệp đính kèm: 04thongtu_2023_bxd_20230718044217618610.pdfTệp đính kèm: vb-den-2819-sxd_quy-chuan-ky-thuat-hang-hoa-1.pdfTệp đính kèm: cv-3392.pdf