• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai văn bản số 390/KBĐN-KTNN ngày 16/5/2023 của Kho bạc nhà nước tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Triển khai văn bản số 390/KBĐN-KTNN ngày 16/5/2023 của Kho bạc nhà nước tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 2593/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 29/06/2023
Ngày ban ký: 29/06/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai văn bản số 390/KBĐN-KTNN ngày 16/5/2023 của Kho bạc nhà nước tỉnh Đồng Nai
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2593.pdfTệp đính kèm: vb-390.pdf