• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai văn bản số 485/HD-STP ngày 22/02/2023 của Sở Tư pháp Hướng dẫn tạm thời về cấp phiếu lý lịch tư pháp điện tử tại Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Triển khai văn bản số 485/HD-STP ngày 22/02/2023 của Sở Tư pháp Hướng dẫn tạm thời về cấp phiếu lý lịch tư pháp điện tử tại Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 663/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 02/03/2023
Ngày ban ký: 02/03/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai văn bản số 485/HD-STP ngày 22/02/2023 của Sở Tư pháp Hướng dẫn tạm thời về cấp phiếu lý lịch tư pháp điện tử tại Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai
File đính kèm: Tệp đính kèm: huong-dan-cap-phieu-lylich-tu-phap-dien-tu.pdfTệp đính kèm: cv-663-2023_0001.pdf