• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai văn bản số 6386/STC-QLNS ngày 29/9/2021 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn các cơ quan đơn vị lập kế hoạch; việc thu nộp, quản lý, sử dụng nguồn thu phí lệ phí thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Tiêu đề: Triển khai văn bản số 6386/STC-QLNS ngày 29/9/2021 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn các cơ quan đơn vị lập kế hoạch; việc thu nộp, quản lý, sử dụng nguồn thu phí lệ phí thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
Số/Ký hiệu: 3946/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 01/10/2021
Ngày ban ký: 01/10/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai văn bản số 6386/STC-QLNS ngày 29/9/2021 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn các cơ quan đơn vị lập kế hoạch; việc thu nộp, quản lý, sử dụng nguồn thu phí lệ phí thực hiện thủ tục hành chính
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3946-2021.pdf