• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai văn bản số 694/KBĐN-TTKT ngày 13/9/2023 của Kho bạc nhà nước tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Triển khai văn bản số 694/KBĐN-TTKT ngày 13/9/2023 của Kho bạc nhà nước tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 3802/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 19/09/2023
Ngày ban ký: 19/09/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai văn bản số 694/KBĐN-TTKT ngày 13/9/2023 của Kho bạc nhà nước tỉnh Đồng Nai
File đính kèm: Tệp đính kèm: vb-694.-kbnn.pdfTệp đính kèm: cv-3802.pdf