• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai văn bản số 775/STC-ĐT ngày 22/02/2023 của Sở Tài chính về việc lập hồ sơ quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và hồ sơ quyết toán chi phí bảo hiểm thi công xây dựng

Tiêu đề: Triển khai văn bản số 775/STC-ĐT ngày 22/02/2023 của Sở Tài chính về việc lập hồ sơ quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và hồ sơ quyết toán chi phí bảo hiểm thi công xây dựng
Số/Ký hiệu: 706/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 06/03/2023
Ngày ban ký: 06/03/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai văn bản số 775/STC-ĐT ngày 22/02/2023 của Sở Tài chính về việc lập hồ sơ quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và hồ sơ quyết toán chi phí bảo hiểm thi công xây dựng
File đính kèm: Tệp đính kèm: vb-775.pdfTệp đính kèm: cv-706-2023_0001.pdf