• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Triển khai văn bản số 9026/UBND-KGVX ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Tiêu đề: Triển khai văn bản số 9026/UBND-KGVX ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: 2413/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 03/08/2020
Ngày ban ký: 03/08/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai văn bản số 9026/UBND-KGVX ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2413-2020-1.pdfVăn bản khác