• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai việc chi trả chế độ cho giáo viên bị Covid-19 và giáo viên dạy thay

Tiêu đề: Triển khai việc chi trả chế độ cho giáo viên bị Covid-19 và giáo viên dạy thay
Số/Ký hiệu: 2022/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 02/06/2022
Ngày ban ký: 02/06/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai việc chi trả chế độ cho giáo viên bị Covid-19 và giáo viên dạy thay
File đính kèm: Tệp đính kèm: tra_loi22_che_do_gv_nghi_covi_so_gd.pdfTệp đính kèm: tra_loi22_che_do_gv_nghi_covi_so_tc.pdfTệp đính kèm: cv-2022-2022.pdfVăn bản khác