• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai xác định giá gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế giá trị gia tăng

Tiêu đề: Triển khai xác định giá gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế giá trị gia tăng
Số/Ký hiệu: 642/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 23/02/2022
Ngày ban ký: 23/02/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai xác định giá gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế giá trị gia tăng
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-642-2022.pdfVăn bản khác